03/04/2020

| 01305 | LOTE/TERRENO JD UMUARAMA ALUGUEL |R$ 1.500,00|

03/04/2020

| 00142 | LOTE/TERRENO COTIA ALUGUEL |R$ 900,00|

03/04/2020

| 02276 | LOTE/TERRENO MORADA DO SOL VENDA |R$ 110.000,00

03/04/2020

| 02276 | LOTE/TERRENO MORADA DO SOL ALUGUEL |R$ 600,00|

03/04/2020

| 02576 | LOTE/TERRENO ALTO PERÓ VENDA |R$ 500.000,00|

03/04/2020

| 02414 | LOTE/TERRENO ALTO PERÓ VENDA |R$ 450.000,00|

03/04/2020

| 02614 | LOTE/TERRENO JD AMÉRICA VENDA |R$ 420.000,00|

03/04/2020

| 01424 | LOTE/TERRENO VL RICA VENDA |R$ 350.000,00|

03/04/2020

| 02488 | LOTE/TERRENO ALTO PERÓ VENDA |R$ 250.000,00|